Europa: grubość zachmurzenia
Czas animacji: ostatnie 6 godzin
Grubość chmur w km:
>10
9
8
7
6
5
4
2
Grubość chmury jest odległością pomiędzy podstawą chmury a jej górną warstwą.
Grubość chmury jest często związana z intensywnością opadu generowanego przez chmurę: głębsze chmury mają tendencję do tworzenia bardziej intensywnych opadów.
czas UTC = czas lokalny - 1 godzina
źródło zdjęć: sat24.com